Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin sklepu internetowego Titikoko.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument jest Regulaminem sklepu internetowego przyjętym przez Titi Koko Joanna Marynowska, Magdalena Marynowska Spółka Cywilna i dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na: www.titikoko.pl
 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć:
  (a) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.titikoko.pl;
  (b) Sprzedawca - Titi Koko Joanna Marynowska, Magdalena Marynowska Spółka Cywilna, z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jankowskiej 16, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7662003165, REGON: 387206003;
  (c) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
  (d) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której podmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  (e) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu; 
  (f) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
  (g) Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
  (h) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  (i) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  (j) Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
  (k) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzajace bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
  (l) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
  (m) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczny środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  (n) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Celem Regulaminu jest określenie zasad korzystania ze Sklepu oraz zasad i trybu zawierania z Klientem Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 3. Dla skutecznego korzystania ze Sklepu wymagane jest aby Klient:
  (a) 
  posiadał urządzenie umożliwiające dostęp do internetu (telefon, tablet, komputer, itp);
  (b) miał dostępo do internetu;
  (c) korzystał z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;
  (d) posiadał aktywny adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności podmiotu w ramach Sklepu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 7. Klientami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku Klientów.
 8. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby niepełnoletnie. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

§ 3 Organizacja Sklepu

 1. Wszystkie Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawiązania się Umową Sprzedaży.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na tronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 72 1090 1463 0000 0001 4701 6785.
 7. W świetle przepisów o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 8. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych i zasadami wskazanymi w klauzuli informacyjnej oraz Polityce prywatności.
 9. Kontakt ze Sklepem możliwy jest w następujący sposób:
  (a) 
  fizycznie lub listownie pod adresem: Titi Koko, ul. Jankowska 16, 62-100 Wągrowiec;
  (b) drogą mailową na adres: sklep@titikoko.pl;
  (c) telefonicznie pod numerem telefonu: 577 200 522 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00).

§ 4 Konto w Sklepie

 1. W celu bieżącego dostępu do historii i statusu zamówień Klient ma prawo założyć Konto.
 2. Założenie Konta jest darmowe.
 3. Aby założyć Konto należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło do tworzenia Konta.
 4. Założenie Konta możliwe jest po zaakceptowaniu Regulaminu, Polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.
 5. Od tego momentu dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 7. W przypadku, gdy Klient zapomni ustalone przez siebie hasło może skorzystać z opcji "Nie pamiętasz hasła?". Podanie swojego adresu e-mail umożliwia zresetowanie hasła. Hasło zostanie zresetowane po potwierdzeniu tego faktu w wiadomości e-mail otrzymanej automatycznie od Sklepu.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. W takiej sytuacji usuwane jest Konto Klienta oraz wszystkie jego dane osobowe podane przy zakładaniu Konta.
 9. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek usunięcia Konta nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 10. Z chwilą usunięcia Konta dane osobowe Klienta mogą być dalej przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został zakupiony towar.  

§ 5 Zasady składania Zamówienia

 1. Klient ma możliwość wybrać opcję zamówienia:
  (a) z rejestracją - poprzez zalogowanie się do Konta;
  (b) bez rejestracji - poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  (a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  (b) po dodaniu wszystkich wybranych Produktów wybrać kliknąć przycisk "Realizuj zamówienie";
  (c) uzupełnić dane Klienta;
  (d) opcjonalnie w przypadku firm - wpisać dane do faktury i odznaczyć opcję "Jestem klientem indywidualnym";
  (e) wybrać sposób dostarczenia (opisane w § 6); 
  (f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
  (g) opłacić zamówienie w wybranej przez siebie formie - nie dotyczy odbioru za pobraniem i odroczonej płatności (zgodnie z zapisami § 6); 
  (h) zapoznać się z Regulaminem sklepu oraz klauzulą informacyjną i zaznaczyć akceptację ich treści;
  (i) potwierdzić zamówienie klikając przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

§ 6 Metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  (a) paczkomaty InPost;
  (b) przesyłka kurierska z obowiązkiem zapłaty;
  (c) przesyłka kurierska pobraniowa.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  (a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie (Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy);
  (b) Płatność za pomocą platformy płatniczej PayU - dla Klientów preferujących szybki sposób płatności w formie elektronicznej;
  (c) Płatność przy odbiorze - zapłata gotówką lub kartą (w zależności od możliwości technicznych) kurierowi. (W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień);
  (d) płatność odroczona Twisto PayU Płacę Później - płatność w formie elektronicznej z odroczonym terminem płatności, kup teraz, zapłać za 21 lub 45 dni, bez dodatkowych kosztów. 
 4. Dodatkowe  informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Rodzaje i koszty dostaw".

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany w trakcie składania zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze lub jest odroczona (zgodnie z zapisami § 6).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  (a) płatności przelewem albo płatności elektronicznych - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  (b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Sprzedawca przygotowuje zamówiony Produkt do wysyłki i nadaje go w ciągu dwóch dni roboczych. Sprzedawca zastrzega, że termin wysłania Zamówienia może ulec zmianie ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. związane z opóźnieniami odbioru przesyłek od Sprzedawcy przez firmy kurierskie.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  (a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  (b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  (c) w przypadku wyboru odroczonej płatności - w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu zaakceptowania przez Twisto.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 3. Zasady odstąpienia od Umowy oraz wzór Formularza zwrotu (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość), z którego Klient może skorzystać, dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce "Zwroty".
 4. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktów.
 5. W przypadku przesyłki, która nie zostanie odebrana przez Klienta ponosi on wszystkie koszty wysyłki i zwrotu.
 6. Jeżeli Klient zgłosił chęć odstąpienia od Umowy przed dostarczeniem przesyłki na wskazany adres, wówczas ponosi on jedynie koszt przesyłki zwrotnej, a Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi wszystkie inne poniesione przez niego koszty (koszt zakupionych Produktów + koszt wysyłki).  

§ 9 Reklamacja i gwarancja

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów.
 4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
 5. Sklep odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 6. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy kontaktując się z nim mailowo lub telefonicznie.
 7. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  (a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta;
  (b) datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji;
  (c) numer zamówienia;
  (d) numer faktury;
  (e) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;
  (f) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację;
  (g) informację o rodzaju reklamacji (z tytułu gwarancji lub z tytułu rękojmi).
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient wskazuje wybrane żądanie:
  (a) obniżenia ceny;
  (b) wymiany Produktu na wolny od wad;
  (c) usunięcia wady;
  (d) odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 11. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta. W uzasadnionych przypadkach Sklep może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 12. Sklep jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 13. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 15. Dodatkowe informacje na temat reklamacji dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce "Reklamacje".

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  (a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  (b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  (c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  (a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  (b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  (c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. W celu rozwiązania problemu konsumenckiego Klient może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca udostępnia treść Regulaminu poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  (a) Kodeksu cywilnego;
  (b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  (c) ustawy o prawach konsumenta;
  (d) ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Klientami a Sprzedawcą, dlatego każdy Klient ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania drogą elektroniczną na adres: sklep@titikoko.pl